Sağlık 11 Mayıs 2018, 12:09

Çarpıntı Neden Olur


Çarpıntı ile kişi, kalp atışlarını hissettiğinde bu durum oldukça rahatsızlık verici bir durumdur. Kişi ölüm korkusu yaşar ve gerginleşir. Hissedilen duygu kanat çırpışını andırır ve vuruş süspansiyonu olarak hissedilebilir. Diğer belirtiler ,göğüs rahatsızlığı veya nefes darlığı çarpıntıların nedenine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çarpıntı oldukça yaygındır. Bazı durumlarda, hoş olmayan ve endişe verici olarak algılanırlar, ancak nadiren ölümcül kalp hastalığının göstergesidirler. Kardiyak olmayan birçok hasta bile çarpıntı yaşayabilir. Çarpıntıdan kalp atışı algılanmaz. Bununla birlikte, atışın yoğunluğu veya hızı arttığı zaman çoğu zaman algılanabilir.

 1. Aşırı egzersiz
 2. Güçlü duygusal etkiler mesela anksiyete, korku, acı
 3. Düşük kan sayımı anemi
 4. Düşük tansiyon
 5. ateş

nedenler arasındadır. Diğer durumlarda çarpıntılar kalp ritim bozukluğundan -aritmi- kaynaklanır. Aritmi ölümcül olabilir.

Bazı aritmiler örneğin, erken atriyal atımlar, prematüre ventriküler atımlar veya TPSV sıklıkla altta yatan ciddi hastalığı olmayan bireylerde gelişir. Diğerleri genellikle ciddi bir kardiyopatiden veya organizmanın başka bir yerinde bir hastalıktan kaynaklanır. Nedenleri arasında Kardiyopatiler serisi anjin, kalp krizi akut koroner sendromu, konjenital kalp hastalığı ve iletim sistemi bozuklukları sayılabilir.

 

Kalp Hastalığı ile alakalı olmayan aritmiler:

 • Tiroid bezinin hiperaktivitesi (hipertiroidizm)
 • Kandaki düşük oksijen seviyeleri (hipoksi)
 • Kandaki düşük potasyum seviyeleri (hipokalemi)
 • Kandaki düşük seviyelerde magnezyum (hipomagnezemi)
 • alkol, kafein, digoksin, nikotin ve (örneğin, albuterol, amfetaminler, kokain, epinefrin, efedrin ve teofilin gibi) bazı uyarıcı ilaçları gibi bazı maddeler,
 • Böbreküstü bezlerinde oluşan tümör (phaeochromocytoma)

çarpıntıya yol açar.

Kalp hızında artışa neden olan aritmiler komplikasyonlara neden olabilir. Eğer kalp çok hızlı atıyorsa, yeterli miktarda kanı pompalama yeteneğini kaybedebilir ve bayılmaya ya da kalp yetmezliğinin gelişmesine yol açabilir. Kalp yetmezliği veya kalp krizi öyküsü olan veya çok hızlı veya uzun kalp atış hızına sahip olan hastalarda çarpıntı görülür. Yüksek kalp hızı da kalp kasının oksijen ihtiyacını artırır. Kalp kasına (koroner arter hastalığı) arter stenozu olan hastalar, anjina veya kalp krizi nedeniyle göğüs ağrısı gelişebilir.

 

Şu durumlarda acilen doktora gidilmelidir:

 • Göğüs seviyesinde ağrı veya basınç varsa
 • Nefes darlığı başladıysa
 • Kalp atış hızı dakikada 120 vuruştan daha büyük veya dakikada 45 vuruştan daha az ise
 • Kalp hastalığı veya ani ölüm, tekrarlayan bayılma veya açıklanamayan felç rahatsızlığı aile öyküsü varsa ,
 • Semptomlar fiziksel aktivite sırasında, özellikle de bilinç kaybına neden oluyorsa doktora gidilmelidir.

Bu şikayetlerle doktora gittiğinizde doktor;

 • Elektrokardiyografi (EKG), bazen ayaktan izleme ile kombine
 • Laboratuvar analizi
 • Bazen tanısal görüntüleme, stres testleri
 • Bazen elektrofizyolojik çalışma

yöntemlerine başvurur.

Laboratuvar analizi gereklidir çarpıntının kaynağını belirlemek için gereklidir. Doktor tam kan sayımı ve potasyum, magnezyum ve kalsiyum dahil olmak üzere serumdaki elektrolitlerin ölçümünü belirler. Ek olarak, eğer hastada olası bir akut koroner sendromu gösteren başka semptomlar varsa, kandaki diğer maddelerin  ölçülmesini isteyebilir. Doktorlar kanda tiroid hormon düzeylerini, feokromositoma olabilecek kişilerde tiroid hiperaktivitesi ve diğer hormon düzeylerini de ölçer. Çarpıntının kaynağını belirlemek için Görüntü teşhisi genellikle gereklidir. EKG bulguları kalp hastalığına işaret eden olgularda, doktorlar ekokardiyogram yaparlar ve bazı durumlarda kalbin MR görüntülerini alırlar. Stres belirtileri yaşayan bireyler bazen stres ekokardiyogramı veya nükleer sintigrafi ile ilişkili bir egzersiz testi gerektirir. Elektrofizyolojik çalışma ciddi semptomlar ve diğer testler kapsamında tespit şüpheli ciddi kardiyak aritmi varlığında gerçekleştirilir. Bu muayenede doktor, kalbe bir damardan küçük elektrotlar sokar. Bu yöntemde elektrotlar kardiyak elektriksel aktiviteyi EKG’den daha ayrıntılı olarak kaydeder.

Yazar Bilgileri

admin [email protected]
Yazar, henüz hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamış.

Yorum Yap