Sağlık 15 Mayıs 2018, 13:11

Öksürük Neden Olur


Öksürük ani ve şiddetli bir şekilde basınçlı olarak akciğerden hava atılması olayıdır. Tıbbi konsültasyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Öksürüğün işlevi, solunum yollarındaki materyali ortadan kaldırmak ve akciğerleri solunan zararlı ve yabancı parçacıklardan korumaktır. Öksürük istemli veya kendiliğinden olabilir Farklı öksürük türleri vardır. Öksürük kuru  veya balgamlı olabilir. Balgam, mukus, arta kalanlar ve akciğerlerden atılan hücrelerden oluşan karma bir materyaldir. Şeffaf, sarı, yeşil veya kan izleri ile çizikli görünümde olabilir. Öksürük çok güçlü ise, kıkırdağın kaburgalarının veya kaburgalarının gerilmesine neden olarak, özellikle inspiratuar faz, vardiya veya yeni öksürük atakları sırasında göğüs ağrısına neden olabilir. Öksürük çok can sıkıcı olabilir ve uykuyu engelleyebilir. Bununla birlikte, eğer sigara içenlerde olabileceği gibi onlarca yıl içinde yavaş yavaş gelişirse, bu durum alışkanlık haline gelir ve bir nebze absorbe edilebilir. Öksürük hava yolu tahriş olduğunda ortaya çıkar. Öksürük neden olur; olası nedenlere bakılmadan önce, öksürüğün niteliğine bakılır. Öksürük 3 haftadan kısa ise akut, veya daha uzun süreli ise kroniktir.

 

Akut Öksürük Nedenleri

 1. Akut bronşit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları
 2. Burun damlası burundan boğaza kadar salgıların drenajı veya farinks
 3. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının alevlenmesi (KOAH)
 4. zatürree
 5. Kronik bronşit
 6. Retronazal kayıp
 7. Solunum yolu enfeksiyonu
 8. Gastroözofageal reflü

 

başlıca akut öksürük nedenleridir.

Diğer öksürük nedenleri arasında:

 1. Akciğerlerdeki kan pıhtılaşması
 2. Kalp yetmezliği
 3. Yabancı cisim kaçması
 4. gibi nedenler sayılabilir.
 5. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve antihipertansif ilaçların kullanımının yan etkisi olarak öksürük ortaya çıkabilir.
 6. Pulmoner karsinom
 7. Verem

Mantar kökenli pulmoner enfeksiyonlar nedeniyle de öksürük ortaya çıkabilir.

Öksürüğe Eşlik Eden Tehlikeli Durumlar:

 • Nefes darlığı
 • Kilo kaybı
 • Ateş (yaklaşık 1 haftadan fazla süren)

 

Tüberküloz, HIV enfeksiyonu veya kortikosteroid veya bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçların alımı da öksürüğe neden olabilir. Akut bronşit hastalığında, boğaz ağrısı öksürük, rinit ve mukoza tıkanıklığı gibi belirtiler vardır. Tıbbi muayene gerektirir. Zatürree hastalığında yüksek ateş, kanlı balgam, öksürük nefes darlığı sırt ağrısı  kardiyak tonu değişiklikleri algılanır. Teşhis konurken torasik radyografiden yararlanılır. KOAH varlığında; hırıltılı nefes alış verişi, balgamlı öksürük en belirgin belirtilerdir. Röntgen ve solunum testi ile kolayca teşhis edilir. Öksürüğe neden; pulmoner embolizm ise; arter tıkanıklığı var demektir. Bu durumda nefes darlığı kalp hızında artış, göğüs ağrısı olur. teşhis için CT anjiyografi, ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi  veya pulmoner arteriyografi gibi spesifik pulmoner görüntülerin tanısal testlerine baş vurulur. Kalp yetmezliğine bağlı öksürük çeşitli belirtiler verir, bunlar arasında yatay pozisyonda uyuyamamak, akciğerde sıvı birikimi, ödem görülmektedir. Teşhis için Torasik radyografi,bazen kalp stres altındayken üretilen bir maddenin varlığını ölçmek için kan testi, beyin natriüretik peptidi ve ekokardiyogram gerekli olabilir. Reflüye bağlı öksüsürükler; nefes nefese kalma, gece ve sabah öksürükleri ,yemekten sonra göğüs ve karın ağrısı gibi belirtilere eşlik eder. Endoskopi ve bazı asit izleme için özofagusa sensör yerleştirme ( 24 saat) teşhis edilebilir.

Yazar Bilgileri

admin [email protected]
Yazar, henüz hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamış.

Yorum Yap